af Morten Fischer

Hvis du skal begå dig i musikbranchen, er det væsentligt at kende til fagjargonen og -udtrykkene. Her følger nogle vigtige ord, der er værd at kende samt velkendte ord med en forklaring om, hvorfor de er vigtige, hvis man er producer eller sangskriver.

Peter Wallevik

Produceren Peter Wallevik har leveret hits til Kylie Minogue, One Direction og Rasmus Seebach. Han har også bidraget til denne ordliste nedenfor. (Foto: Morten Fischer)

 • A&R: Artist and repertoire er et jobområde, som findes både på plade- selskaber og musikforlag. Her handler det om talentspejdere og talent- udvikling samt det at være bindeledet mellem kunstner og selskab.
 • Admin deal: Aftale mellem rettighedshaver og et musikforlag om at collecte royalties. Se under collecte.
 • Artist: Den sanger eller de sangere, der lægger navn og person til en udgivelse.
 • Artlab: DMF's kursuscenter har blandt andre haft topproducere som Peter Wallevik og Tommy Gee blandt underviserne ligesom sangskriverkurser med fx. Kristian Leth har bidraget til at indkredse håndværket og kunsten at skrive en god sang.

LÆS OGSÅ: Rigtige mænd skriver boyband-sange (side 12 i MUSIKEREN)

 • Brief: Pladeselskaber sender lister ud til forlag og derfra videre til sangskrivere/producere, hvor de efterlyser sange til deres aktuelle arti- ster. Briefs indeholder stikord og ønsker om, hvilken type musik de er på udkig efter.
 • Camp: På writer camps mødes sangskrivere og sangere og arbejder sammen i hold (Se under teams) på definerede opgaver, fx at skrive sange til en artist, et album eller et Melodi Grand Prix. Se også under briefs.
 • Collecte: Indsamling af royalties, hvilket foregår via forvaltningsorga- nisationer som Koda i Danmark eller via musikforlag (publishing), hvor man kan lave aftaler om at de administrerer ens rettigheder pr. sang og for en afgrænset årrække, da forlaget tager sig betalt via en procent- del af de indsamlede beløb. Mikael Højris har fx hjulpet både Marcus Winther-John og Peter Wallevik med at indgå denne type aftaler med forlag i ind- og udland.
 • Co-write: Når to eller flere sangskrivere komponerer sammen.
 • Creative: Man skal naturligvis være kreativt, når man arbejder som sangskriver og producer, men også nogle musikforlag har en såkaldt ”creative” side af deres arbejdsområde. Det er fx i denne sammenhæng at de arrangerer co-writes og camps.
 • Cut: En sang, man får indspillet og udgivet af en artist.
 • DMF: Dansk Musiker Forbund hjælper med bl.a. kontrakter (også internationalt) samt faciliterer netværk og bibringer nyttig viden på bl.a. sangskriverkurser hos kursuscentret Artlab (Læs mere ved "Artlab").
 • EDM: Electronic Dance Music er den amerikanske forkortelse, der indregner alle elektroniske subgenrer inden for popmusikken med det tilfælles, at det er club musik baseret på en stor tromme, der laver ”fire i gulvet”.
 • Facebook: Verden er blevet mindre med de sociale netværk og der kan i nogle tilfælde være mere direkte adgang til betydningsfulde bran- chepersoner eller artister, hvis man har mod på at kontakte dem via Facebook for at etablere netværk eller afsætte en sang. ”Gatekeeperne har mindre magt end tidligere,” oplever Marcus Winther-John, når man kan gå direkte til ”dem, der er ’noget’.”
 • Hooklines: En melodibid eller tekststykke, der fanger øret og skaber genkendelighed gennem sangen.
 • Koda: Organisation, der forvalter de opførelsesrettigheder, som efter ophavsretten tilkommer danske og udenlandske komponister og tekst- forfattere.
 • Master: Pladeselskabet betaler producerne et honorar for masterret- tighederne til den færdige musikproduktion. Masteren er den original enhed, der bruges til reproduktion af lydmæssigt materiale og Master Owner er den, der har ejendomsretten til det masterbånd eller andet medie, kunstnerens indspilning er lagret på.
 • Ncb: Organisation, der forvalter lydfæstningsrettighederne og dermed opkrævningen af mekaniske vederlag ifm. indspilning af musikværker på cd’er, lydfiler mv.
 • Producer: Den person, der indspiller musikken og producerer den færdige sang. En producer kan både være topliner eller den, der laver tracket eller begge del. Produceren kan også ofte være med til at skrive sangen, se under ”writer”.
 • Pitche: At tilbyde en sang til fx en artist, typisk via A&R-, pladesel- skabsperson eller management. Betegner også det, at synge rent.
 • Splits: Royaltyfordeling mellem de forskellige rettighedshavere på en sang, hvis der fx er flere sangskrivere involveret i processen.
 • Royalty: Udtryk for den procentvise andel af indtægten ved fx pla- desalg, der tilfalder kunstneren. Satser og bestemmelser for royaltyaf- regningen er mangfoldige og ofte uigennemskuelige, men er et vigtigt punkt at være opmærksom på i en hver kontraktsammenhæng.
 • Sync: At få musik afsat til film, tv, reklame.
 • Pre hooks: Et mellemstykke i en sang, kan også benævnes som en bridge til omkvædet. Funktionen er at bygge op til omkvædet vha. virkemidler som suspense og release, dvs. spændingsopbygning og for- løsning.
 • Taglines: Repetition af et tekststykke eller en melodi. Det kan fx være selve sangtitlen eller et ord, der opsummere, det sangen handler om. Taglines er kortere end hooklines.
 • Teams: Ofte arbejder producere og sangskrivere sammen i teams. En almindelig konstellation er tre personer, hvor en er god til at producere og betjene computeren, mens en anden måske er mere sangskriverorienteret og en tredje har en force som udøvende sanger, så der evt. kan lægges vokal på indspilningen med det samme. Men sammensætningen af teams afhænger af opgaven.
 • Topliner: Den person, der leverer melodi og tekst til et track. Indimellem sendes et track til flere topliners, der returnerer hver deres bud på en melodi og tekst, som producerne så kan vælge i mellem. Derfor ses eksempler på at samme track udkommer med forskellige artister og forskellige melodier. Et nyere eksempel er Grammy-nominerede Kendrick Lamar, hvor det danske producerteam Tabu havde leveret et track, som tidligere var udgivet i Danmark med Suspekt og Tina Dickow under en anden titel og med en anden melodi. Disputser kan også forekomme, hvis der er uklarheder omkring, hvem der udgiver hvad og hvornår. Et eksempel er sangerinden Leona Lewis, der udkom med sin version af et track, som den svenske producer Avicii havde på markedet samtidig.
 • Track: Det instrumentale stykke musik uden melodi.
 • Units: Det engelske ord for enheder, hvormed der primært sigtes til fysiske cd’er.
 • Vocal aligne: Artistens vokal alignes (dvs. lægges præcist op ad) toplinerens vokal. De to stemmer følges unisont ad og blandes typisk 50/50 i mixet. Prøv fx. at lytte til de to tracks, som Peter Wallevik har været med til at lave til Kylie Minogue's album Kiss Me Once: "Million Miles" og "Sexy Love."
 • Writer: Sangskriveren.         

LÆS OGSÅ: Danske sangskrivere på Kylies nye album


Kilde: Listen er ikke udtømmende. Den er udfærdiget af Morten Fischer ud fra interviews med Peter Wallevik og Marcus Winther-John samt bogen Den Nye Musikbranche 2.0 af Mikael Højris. 

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.