Der er mulighed for at få dagpenge med til udlandet under jobsøgning. Ydermere er der mulighed for transportstøtte og flyttetilskud ved jobsøgning i EU. Se reglerne her.

Danske dagpenge med til jobsøgning i udlandet i op til tre måneder

 • Du skal være medlem af en dansk a-kasse.
 • Du skal være statsborger, statsløs med bopæl eller anerkendt flygtning i et EØS-land (se nedenfor).
 • Du skal være dagpengeberettiget på afrejsetidspunktet.
 • Du skal som hovedregel have været tilmeldt Jobcentret i Danmark som fuldt ledig med dagpengeret (med mindre du er i karens) i mindst fire uger umiddelbart før afrejsen.  
 • De fire uger skal være sammenhængende og uden afbrud af for eksempel arbejde eller ferie.

Der accepteres få afbrud i fire ugers perioden dvs. to dage i alt. Har du været syg i mere end tre dage, haft arbejde eller holdt ferie, må du altså vente med at rejse indtil, du har haft fire sammenhængende uger på dagpenge.

Dispensation: Der findes mulighed for dispensation – kontakt DMF’s A-kasseService, hvis du vil have dagpenge med til udlandet, så ser vi på din konkrete situation.


EØS- og EU-landene

Her kan du se, hvor du kan bruge muligheden for at få danske dagpenge med i op til tre måneder: Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxembourg, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig.

Ordningen omfatter også områderne:

Hebriderne, Gibraltar (engelsk), Madeira, Azorerne (portugisisk), De Kanariske Øer, Balearerne (Mallorca og Ibiza), Ceuta, Melilla (spansk), Guadeloupe, Martinique, Fransk Guyana og Réunion (fransk).


Jobsamtale i udlandet på én dag

Du kan frit deltage i jobsamtaler i udlandet (uden det har betydning for din dagpengeret), så længe du rejser ud og hjem inden for samme døgn.

Fem dages jobsøgning i udlandet

Rejser du til udlandet for at søge arbejde, kan du få dagpenge i op til fem dage. Dog kun hvis du opfylder disse betingelser:

 • Før afrejsen skal a-kassen godkende dit udlandsophold. Du skal kunne dokumentere, at du skal til en jobsamtale.
 • Før afrejse skal a-kassen og jobcenter informeres om, hvor længe du er væk.
 • Du må højst opholde dig uden for Danmark i fem dage – fra afrejsedagen til du igen er tilbage i Danmark. Bliver du væk i mere end fem dage, mister du retten til dagpenge.

Transportstøtte og flyttetilskud ved jobsøgning i EU

 • Unge i alderen 18-30 år kan få mellem 1.500 og 2.250 kroners tilskud til at tage til jobsamtale i et andet EU-land. Det er ikke et krav, at man er arbejdsløs.
 • Du kan også få mellem 4.500 og 9.000 kroner i støtte til at flytte, hvis du får jobbet.
 • Det er en forudsætning for EU-støtten, at der er tale om en stilling af mindst seks måneders varighed.
 • For at få støtten skal du udfylde en blanket samt et online-spørgeskema, og virksomheden skal skrive under på, at du skal til samtale om job af mindst seks måneders varighed.
 • Blanketten skal godkendes af Beskæftigelsesforvaltningen i Århus.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.