Navn: Jesper Rützou Rosenkilde // Ensemble: Odense Symfoniorkester // Alder: 47 // Instrument: Basbasun

Hvad bruger du mest tid på som tillidsrepræsentant?

Svært spørgsmål - mægling og konfliktløsning fylder rigtig meget på en stor arbejdsplads. Derudover bruger jeg rigtig meget tid på forhandling med ledelsen om alt lige fra tilskud til personalefest til hard core lokallønsforhandinger. Alt i alt må svaret være ”relationer”.

Hvilken funktion ser du som den vigtigste i dit hverv som tillidsrepræsentant?

Jeg ser det som langt det vigtigste at danne brohoved mellem ledelse og medarbejdere samt mellem medarbejder og medarbejder og medvirke til at gøre denne relation tillidsfuld og konstruktiv. Dette betyder også, at man gerne skal holde sig et skridt foran, så eventuelle konflikter kan tages i opløbet.

Hvordan ser musikernes arbejdsmarked ud lige nu?

Musikernes arbejdsmarked, som jeg kender det, er præget af stor usikkerhed og nervøsitet for den almindelige økonomiske situation i Danmark. Heldigvis skærper det kreativiteten hos os, så egentlig synes jeg, fremtiden ser lys ud, hvis man vel at mærke ikke er bange for omstilling og måske en lille ændring af kerneydelserne.

Hvor ligger fremtidens udfordringer for professionelle musikere? Jf. sidste spørgsmål ligger udfordringerne for de musikere, jeg repræsenterer, i, at vores traditionelle kerneydelser som klassisk symfoniorkester er under pres, hvilket uundgåeligt vil kræve, at vi er endnu mere omstillingsparate end tidligere. Det gælder genre, formidlingsform og mere individuelle personlige kompetencer. Dette er, efter min mening, meget positivt og vil i længden nedbryde de meningsløse barrierer mellem de forskellige genrer og skabe nye kunstneriske relationer og kraftcentre, hvor det bedste fra alle verdener mødes til glæde for vores publikum. Udfordringen ligger meget i at overvinde sig selv til at gøre det, men også gøre det uden at miste sin egen kunstneriske identitet og sit musikalske udgangspunkt. Jeg tror, den klassiske musik kan lære meget af den rytmiske, hvad angår en åben fordomsfri tilgang til musikken som medie. Omvendt tror jeg, den rytmiske musik og spillestederne kan lære meget af den klassiske musiks meget høje kvalitetskrav og kvalitetsbevidsthed, både hvad kunsten og organisationen angår. Man kan sige, at den største udfordring for musikerne i fremtiden er at skabe fremtiden. Gør vi ikke det, drukner vi i den kommercielle malstrøm, der vælter ind over os alle steder fra. Vi kan vælge at svømme mod strømmen, eller vi kan vælge at prøve at påvirke strømmen uden at blokere den. Jeg tror på det sidste.


Jesper Rützou Rosenkilde er pr. 1. august tiltrådt i den nyoprettede stilling som orkesterchef ved Odense Symfoniorkester.

Philip Sandholt har overtaget tillidsmandsposten ved orkestret.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.