Navn: Hanne Elkjær, tillidsmand i DMF // Formand i DMF Aalborg // Alder: 49 år // Instrument: Trompet/sang // Medlem siden: 1983

Hvad bruger du mest tid på som tillidsmand?

Tillidsmandshvervet er en broget affære. Der går mange timer med besvarelse af spørgsmål fra medlemmerne. Det være sig via mails, telefon, personligt fremmøde i kontortiden samt ude i det virkelige liv. Dernæst mødeaktivitet om alt, hvad bestyrelsen finder nødvendigt at deltage i samt udførelse af bestyrelsens beslutninger om medlemsaktiviteter i afdelingen.

Hvilken funktion ser du som den vigtigste i dit hverv som tillidsmand?

Jeg anser det som vigtigt, at jeg ved, hvad der rører sig i min by såvel musisk som politisk. At jeg kender medlemmerne og deres færden. At jeg blander mig politisk, der hvor musikken spiller en rolle. I visse sammenhænge at være så godt rustet og foran, at jeg ved, hvad der vil ske, før det sker. Kun på den måde kan vi hjælpe medlemmerne.

Hvordan ser musikernes arbejdsmarked ud lige nu?

Det kunne være bedre. De attraktive jobs er blevet færre inden for de seneste år. Langt de fleste musikere er nødsaget til at supplere deres musikervirke med musikskolearbejde/undervisning i enhver form. Her er de ålborgensiske musikere dog rimeligt privilegeret med landets største musikskole inden for rækkevidde.

Hvor ligger fremtidens udfordringer for professionelle musikere?

Jeg forestiller mig, at svaret på dette spørgsmål er næsten identisk med svarene for 100 år siden. Det er ikke den stærkeste, der overlever, men den, der er villig til forandring. Hvervet som musiker skal åbenbart være op ad bakke. Dags datos musiker skal kunne spille/synge, markedsføre og sælge sig selv, komponere, udgive via eget pladeselskab, konkurrere i en globaliseret verden m.m. Med andre ord – hvis ikke de kan det hele, må de finde nye veje at organisere sig på, tænker jeg. Gør de ikke det, er min bekymring den, at det vil blive på bekostning af kvaliteten og fagligheden i musikken. Og det vil jo ikke være ønskeligt for nogen.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.