Navn: Anne Rom Hansen, tillidsrepræsentant // Ansættelsessted: Thisted Musikskole // Band/ensemble: Fleurs de Saison, Minos // Alder: 30 // Instrument: Slagtøj // Medlem siden: 2004

Hvad bruger du mest tid på som tillidsrepræsentant?

Møder om stort og småt med lederen.

Hvilken funktion ser du som den vigtigste i dit hverv som tillidsrepræsentant?

At være ’bindeled’ mellem kolleger og ledelse. Vi har efterhånden opbygget en rigtig god kultur på Thisted Musikskole, hvor tingene som udgangspunkt er i orden både fra ledelsens og medarbejdernes side, men der opstår altid spørgsmål, der er vigtige at få løst hurtigt og effektivt.

Hvordan ser musikernes arbejdsmarked ud lige nu?

Arbejdsmarkedet på musikskoleområdet er i alt for høj grad præget af besparelser lige nu, og det er en stor udfordring at levere et bredt tilbud af undervisning i høj kvalitet uden de nødvendige midler.

Hvor ligger fremtidens udfordringer for professionelle musikere/undervisere?

Jeg tror, at den største udfordring både som professionel musiker og underviser er at tænke nyt. Mange musikskoler er stadig bygget op omkring 20-25 minutters soloundervisning pr. elev om ugen og lidt sammenspil, og det er ikke nødvendigvis den perfekte måde at drive musikskole på. Hvis man vil fastholde og helst øge antallet af elever, skal der virkelig være noget at komme efter på musikskolen både i form af dygtige undervisere og disses frihed til både at udvikle sig selv som musikere og at udvikle eleverne individuelt ud fra, hvad der er størst behov for hos den enkelte.  

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.