1: Valg af dirigent

Erik Damgaard blev valgt.

2: Godkendelse af dagsorden

Den blev godkendt

3: Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning DMF Slagelse – for året 2009

Der har igen været småt med aktiviteter i Slagelse afdeling i det forgangne år.

Der har været afholdt et møde, hos Tommy Jo (Østsj. Afd) kun for afdelingerne på Sjælland.

Temaet var ”kan vi samarbejde og hvad kan vi samarbejde om”.

Det eneste der kom på tale var, at Østsjælland, Holbæk og muligvis Sydsjælland var interesseret i at lave et fælles arrangement omkring afdelingernes 100 års jubilæum.

Der blev fastsat en dato, men efterfølgende faldt de forskellige afdelinger fra.

DMF har afholdt 100 års jubilæumsfest.

Festen var ”smart nok” lagt på en lørdag.

Det var måske ikke så gennemtænkt at lægge sådan et arrangement på musikernes travleste arbejdsdag.

Efter sigende var der delte meninger om festen som helhed.

Der var ingen deltagelse fra Slagelse afdeling.

100 års fest

Slagelse afdeling afholdt selv vores 100 års jubilæumsfest på Gyrstinge skovkro.

Der var kun inviteret medlemmer og påhæng.

Festen blev afholdt i meget afslappet stil med god musik (Damgaard Duo) og underholdning (stumtjeneren Arvid).

Det var en rigtig hyggelig dag.

Medlemstallet

Januar 2011 var vi 60 medlemmer og januar 2011 var vi 52 medlemmer.

Medlemstallet er i dag 50.

Det er et markant fald som både skyldes dødsfald, udmeldinger og overflytninger til andre afdelinger.

Medlemstallet på landsplan var 6516 ved årets start og 6401 ved årets slutning.

Fremtiden.

Der har været planlagt et lysdemo-arrangement.

Desværre måtte vi aflyse pga manglende tilmeldinger.

Den manglende opbakning giver ikke meget lyst til at lave nye arrangementer.

Pt. er der ikke noget i støbeskeen.

Beretningen blev godkendt

4: Fremlæggelse af regnskabet og beslutning om decharge Regnskabet blev godkendt og decharge besluttet.

5: Indkomne forslag

Ingen

6: Valg af delegerede til kongressen 2012 Tage, Ernie og Kim blev valgt.

7: Forslag til kongressen

Ingen

8: Valg af kasserer

Tage blev genvalgt

9: Valg af bestyrelse og suppleanter

Kim Skovlund og Theis Elkjær blev valgt til bestyrelsen.

Allan blev genvalgt som suppelant

10: Valg af revisor og suppleanter

Ernie blev genvalgt som revisor

Tommy Jo blev valgt som revisorsuppleant.

11: Eventuelt

Under punkt 8 var der livlig debat om den negative udvikling i branchen.

Drøftelse af hvorfor medlemmerne ikke kommer til arrangementerne.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.