Generalforsamling i DMF Svendborg Afd. d. 6.marts 2016 på Hotel Troense

Fra HB deltog Erik Damgaard, Morten Høiring og Bjarke Dalager

Fra Fyns Stift deltog afdelingens formand Carsten Pedersen og René Settling.

Odense Afd. var ramt af sygdom og kunne ikke deltage i år.


DAGSORDEN/ beslutninger:

 • Carsten Pedersen fra Fyns Stift blev valgt som dirigent.
 • Dagsordenen blev godkendt.
 • Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Inger Allan, efterfølgende suppleret af bestyrelsesmedlem og HB-medlem Bjarke Dalager vedr. HB - arbejdet. Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.
 • Kassérer Halvor A. P. fremlagde det reviderede regnskab, som efterfølgende blev godkendt af forsamlingen.
 • Det foreløbige budget blev taget til efterretning af forsamlingen.
 • Lokalkontingentet forblev uændret.
 • Der var ingen indkomne forslag der skulle behandles.
 • Halvor A. P. blev genvalgt som kassérer.
 • Lars Kirkegaard og Jan Schønemann blev genvalgt til bestyrelsen.
 • Anette Gøl blev genvalgt som bestyrelsessuppleant.
 • Claus Bastrup blev genvalgt som revisor.
 • Hanne Skaalum blev genvalgt som revisorsuppleant.
 • Lars Kirkegaard, Inger Allan, Merete Beltoft og Jan Schønemann blev valgt som delegerede til kongressen i august. Halvor A.P.(kritisk revisor) og Bjarke Dalager (HB medlem) deltager også, men uden stemmeret.
 • Eventuelt: Arrangementer for afdelingens medlemmer, forslag fra salen:
 • Sammenspil på kryds og tværs/ medlemsmøder med uformel snak over kaffe og kage/ underholdning f.eks. i form af “musikerfilm” afholdt i f.eks. Ribers Gaard/diverse månedlige jams på tværs af instrumenter og medlemmer/ikke medlemmer/ indspilningsdag i Kirkegaardens Studie/ økonomisk støtte til unge i afdelingen til at lave arrangementer for, mv.

Referent Lars Kirkegaard

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.