Referat af Generalforsamlingen i DMF Silkeborg d. 6. marts 2016 på Den Kreative Skole.

Velkomst v/ formand Kim Schultz Jensen

Vingaver til fødselarer:
Ole Kock Sørensen, 80 år
Kurt Heegaard, 75 år
Per Bachmann, 60 år
Kim Schultz, 50 år

Jubilæum:
Klaudiusz Horowitz, 25 år
Kurt Heegaard, 25 år

Valg af Dirigent: Bo Jacobsen (HB)
Referent: Gorm Øland

Bestyrelsens beretning af formanden:
Bourbon Street Jazzband 60 år.
Bestyrelsens nye tiltag i 2015.

Beretningen taget til efterretning.

Kasserens beretning – godkendt!

Forslag til ændring af vedtægter.
Gennemgås.
Ændringer skal godkendes af HB
Vedtægter kommer på DMF's hjemmeside.

Forslag ang vingaver:
Afskaffes!
Kun jubilæer 25 og 50 år.
Pkt 15 – bestyrelsen varetager opgaven at beslutte jubilæum / fødselsdage
Punktet slettes!!
Nye retningslinjer formuleres til evt godkendelse 2017.

Brev via mail. GODKENDT!
Helt i orden at maile. Mail sendes ud – så finder vi de, der gerne vil have brev pr. post.

Kontingentforhøjelse

med 10 kr. – nu i alt 75 kr.
GODKENDT!

Valg til bestyrelse: Gorm Øland og Ole Hermansen genvalgt
Suppleant – Per Bachmann
Revisor – Jens Chr Sørensen, Steffen Juul Hansen
Revisor suppleant – Erik Hagner

Kongresdelegerede: Kim Schultz, Peter Smed

Forslag til dagsorden kongres 2016:
DMF og DMPF sammenlægges
Bestyrelsen formulerer et begrundet forslag til dagsorden.

Evt. HB:
Dystert billede generelt på kulturområdet – nedskæringer rammer bredt.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.