Generalforsamling i DMF Odense Kansas City 14. marts 2016

Formanden Chris Kromann bød velkommen til medlemmer og gæster: Forbundsformand Anders Laursen, Karen Bendix chefredaktør af ”Musikeren”, Mikael Højriis pladekonsulent, Inger Allan formand Svendborg afd. Bjarke Dalager Svendborg afd.HB-medl., Anders Hvidberg Roskilde afd. HB-medl., Henrik Jansberg DMF København HB-medl., Merete Beltoft Svendborg afd., Carsten Pedersen formand Fyns Stift afd, René Setling Fyns Stift afd., Per Raagaard  Fyns Stift afd., Jørn Vind  Fyns Stift afd.,  Revisor Erik Holm ReviFyn.

Chris Kromann annoncerede aftenens underholdning orkesteret ”Trio a la Carte” under ledelse af Marianne Kienitz.

Formand for Svendborg afd. Inger Allan blev foreslået og valgt til dirigent,
og efter at have konstateret at indkaldelsen var rettidig og dagsordenen blev godkendt, gav hun ordet til Chris Kromann for beretningen.

Før beretningen fortalte Chris Kromann at vores mangeårige medlem Gudrund Lundfald var død
Tirsdag d. 8 marts. Chris bad forsamlingen om at rejse sig og et øjeblik mindes Gudrund Lundfald og udtalte et Æret være Gudrunds minde.

Vort medlemstal er 320 medlemmer.

Beretningen var opdelt i 3 afsnit.
1  afd.s samarbejdsrelationer, 2  afd.s medlemsservice, 3  afd. Og hovedforbundet.
Beretningen blev taget til efterretning.

Regnskabet blev fremlagt af revisor Erik Holm ReviFyn, der var ingen bemærkninger til dette , regnskabet
blev godkendt.

Lokalkontingentet, uændret.

Valgene:
Bestyrelsesmedlemmer:

  • Thomas Aarup blev genvalgt.
  • Stina Tølbøll Bekker blev valgt.
  • Ole Beldgaard Larsen blev valgt for 1 år.

Bestyrelsessuppleanter:

  • Preben Glue blev genvalgt.
  • Erik Lysholm blev valgt.

Intern revisor:

  • Asger Bondo blev genvalgt.

Revisorsuppleant:

  • Hans Jessen blev valgt.

Delegerede til kongressen 2016:
Generalforsamlingen overlod til bestyrelsen
at vælge delegerede til bestyrelsen.

Hele referatet fra generalforsamlingen kan læses på Odense afd.s hjemmeside.             

Referent Hans Jessen.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.