af Referent: Michael Severinsen

Referat fra Generalforsamling, tirsdag den 23. februar 2016 på Café Féen.

1.   Valg af dirigent - Hanne Elkjær valgt.

2.    Godkendelse af dagsorden - Godkendt.

3.    Formandens beretning. Michael Severinsen fortalte om året som gik, og var meget positiv over RockWeekend 2015, som blev afholdt i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Et super godt arrangement, som var yderst relevant og en god og alternativ måde at ”fange” de unge på, og som han håber bliver taget op igen.

Michael Severinsen fortalte om årets TM-møde og ændringer vedr. instrumentforsikringen.

Der har været to ArtLab kurser i det nordjyske, som havde været en succes – oveni købet med venteliste.

Der har i årets løb været nogle tiltag i afdelingen; Der har for første gang været uddeling af julekurve i afdelingen og der er blevet investeret i t-shirts med DMF-logo. Vi har oprettet en Facebook side, som i øjeblikket følges af 54 personer. Det er super, da der jo kun er 18 medlemmer i afdelingen. Michael Severinsen går jævnligt ind og ”synes godt om” relevante emner, for at skabe opmærksomhed på afdelingen.

Medlemstallet er som nævnt 18 personer, hvor der har været to udmeldinger og fire nye tilmeldinger. Så gennemsnitsalderen er ca. 50 år, hvor yngste medlem er 17 og ældste er 79 år.

Michael Severinsen orienterede om kommende ændringer af afdelingsgrænserne i det nordjyske, af hensyn til automatisk tildeling af afdeling afhængigt af personens postnummer ved online tilmelding. Det er administrativt bedre for alle.

Michael Severinsen orienterede kort om HB. Herefter anbefalede han, at medlemmerne bakker op om Centermusiks Musikmesse den 21. april.

Til sidst appellerede Michael Severinsen til medlemmerne om at de skal bakke mere op om afdelingen og forbundet som helhed. Der er blevet sendt flere mails, med forespørgsler om idéer og ønsker om kurser i det nordjyske. Han synes det er skuffende, at han orienteres om at medlemmerne flytter fra Frederikshavn til andre afdelinger, ”fordi der ikke sker noget i Frederikshavn” når man så ikke bakker op om de kurser, som rent faktisk bliver arrangeret.

Herefter afsluttede Michael Severinsen formandens beretning, som blev godkendt med applaus.

4.    Regnskabsstatus - Årets resultat, som naturligvis er påvirket af det lave medlemstal, endte med et lille plus. Regnskabet blev godkendt med applaus, og bestyrelsen fik ros for de begrænsede udgifter i budgettet.

5.    Indkomne forslag. - Ingen

6.    Fastsættelse af lokalkontingent. Det blev vedtaget, at lokalkontingentet for F-medlemmer stiger med 10 kr., til 75 kr. pr. 1.april 2016

7.    Valg til bestyrelse

a)    Valg af formand. På valg: Michael Severinsen. Genvalgt.

b)    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: På valg: Ove Beck og Per Juul. Begge genvalgt.

8.    Valg af revisor - På valg: Knud Pedersen. Genvalgt.

9.    Årets jubilarer og fødselarer - Susanne Nielsen og Leo Brinkmann Nielsen, 60 år. Per Juul har haft 50 års jubilæum. Ingen fremmødt.

10.  Kongres 2016 - Valg af delegerede. Michael Severinsen valgt. Anders Krøldrup valgt som substitut.

11.  Eventuelt - Hanne Elkjær orienterede kort om HB og kongressen. Afdelingens fremtid blev diskuteret i forbindelse med de kommende afdelingsgrænser.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.