Generalforsamling DMF Djursland 14. marts 2016 Kulturhuset Pavillonen Grenaa

 • Lars Kiehn, HB DMF Århus, valgt som dirigent
 • Dagsordenen godkendt
 • Formandens beretning taget til efterretning
 • Regnskabet godkendt
 • Ingen indkomne forslag
 • Kontingentet fastlagt uændret 85 kr. pr. md.
 • Bo Jacobsen blev valgt som kasserer for 1 år
 • Bo Jacobsen genvalgt som formand for 2 år
 • Finn Rosenløv og Jens Falck valgt til bestyrelsen for 2 år
 • Helge Sørensen valgt til bestyrelsen for 1 år ekstraordinært, som afløsning for Kristian Danielsen.
 • Søren Bendixen valgt som suppleant til bestyrelsen for 1 år
 • Statsautoriseret revisor Mikkel Thybo Johansen, ”Ernst & Young”, valgt som revisor
 • Bo Jacobsen, Jens Falck og Helge Sørensen blev valgt som afdelingens delegerede til Kongressen aug 2016.

Referent Bo Jacobsen

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.