Lørdag 14. MARTS 2015 | Restaurant Pipershus, Byparken Roskilde

Forsamlingen blev budt velkommen af Formand Erik Damgaard; fra Hovedbestyrelsen deltog forbundsformand Anders Laursen.

 1. Valg af dirigent

  1. Generalforsamlingen valgte Ole Berthelsen, æresmedlem i DMF som dirigent.

 2. Godkendelse af dagsorden

  1. Ole Berthelsen konstaterede forsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed

 3. Beretning

  1. Erik Damgaard og Anders Hvidberg supplerede den udsendte beretning der herefter var til debat. Efter debattet tog forsamlingen beretningen til efterretning med applaus

 4. Fremlæggelse af regnskab og beslutning om decharge

  1. Anders Hvidberg fremlagde det reviderede regnskab der viste at afdelingen har en fornuftig økonomi og at kontingenindtægterne bruges til medlemsaktiviteter

 5. Regnskabet blev taget til efterretning og der blev afgivet beslutning om decharge
 6. Indkomne forslag

  1. Intet

 7. Valg af Formand

  1. Erik Damgaard blev valgt for en to årig periode

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og en suppleant

  1. Kasper Dahlberg og Ole Larsen blev valgt bestyrelsesmedlemmer, Tom Henriques som suppleant, alle  for en periode på 2 år

 9. Valg af revisor og suppleant

  1. Lars Jensen revisor og Leif Ernstsen suppleant blev valgt

 10. Eventuelt

  1. Workers in songs fortalte om deres arbejde og inspiration krydret med sange som taget ud af det amerikanske heartland

Dirigent Ole Berthelsen/Erik Damgaard ref.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.