Generalforsamling i DMF Trekanten søndag den 24. februar 2013. Der var 24 fremmødte til generalforsamlingen på Bonde’s Spisegård i Løsning med efterfølgende middag.

1.       Valg af dirigent – Leif Urhøj blev valgt.

2.       Godkendelse af dagsorden og valg af referent – Dagsorden blev godkendt, og Tommy Vesterlund blev valgt til referent

3.       Bestyrelsens beretning ved formand Hans Rømer – Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen.

4.       Regnskab for 2012 ved kasserer Rie Damgaard – Der var enkelte kommentarer til regnskabet, og bestyrelsen fastslog, at man fremadrettet vil lave budgetter i større omfang. Regnskabet blev godkendt.

5.       Indkomne forslag – Der er ikke kommet nogen forslag.

6.       Fastsættelse af afdelingskontingent – Bestyrelsen foreslår en stigning på kr. 5,- pr. medlem pr. måned. Der blev stillet forslag af Søren Højberg, at stigningen skulle være kr. 10,- i stedet. Forslaget på kr. 10,- blev godkendt, og derved er afdelingskontingentet nu kr. 70,- pr. måned.

7.       Valg af afdelingsformand – Hans Rømer er på valg, og vil gerne modtage genvalg. Hans blev enstemmigt genvalgt.

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer – Anders Linnet afgår, og ønsker ikke genvalg. Nicolai Damgaard afgår, og ønsker genvalg.  Nicolai blev genvalgt, og bestyrelsen foreslog Torben Pedersen (nuværende suppleant) – Torben blev valgt til bestyrelsen

9.       Valg af suppleanter – Freddy Pedersen blev genvalgt for to år, og Anders Kjerkegaard blev valgt for et år.

10.   Valg af revisor – Kim Dupont blev genvalgt for to år.

11.   HB medlem og formand for DMF Sønderborg Jan Østergaard, orienterede om nyt fra HB. Herunder den generelle medlemsnedgang i flere lokalafdelinger – aftrædelsen af DMF’s administrerende direktør – Den generelle økonomi i Hovedforbundet.

12.   Eventuelt – Rie Damgaard havde forslag til kursusaften/fælles tilmelding.

Hans Rømer tog ordet, takkede Jan Østergaard for yderst fyldestgørende indlæg, og Leif Urhøj for dirigentrollen.

Vejle, den 24. februar 2013
Tommy Vesterlund, referent

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.