Referataf generalforsamling søndag den 18. marts.

1. Valg af dirigent Bo Jakobsen og referent Allan Ørberg.

2. Dagsordenen er godkendt.

3. Formanden og bestyrelsens beretning.

a. Der er forslag om at sælge andelen Hospitalsgade 7 med det samme, da det er 15.000,- DKK ud af vinduet hvert år.

b. Hvad med arkiverne, hvad skal de?

c. Beslutning om salg skal op på ekstraordinær generalforsamling, med det ene punkt på dagsordenen.

4. Regnskab ved Bent Olufsen, da Erik Højholdt var forhindret i at deltage.

a. Telefon og internet samt mobiltelefon skal nedlægges.

b. Regnskabet er godkendt.

5. Indkomne forslag:

a. Ændring af punkt 9 i ”Love for Dansk Musiker forbunds Randers Afdeling”

Gammel tekst:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker af formanden pr. post og gennem forbundets medlemsblad. Indkaldelse skal være medlemmerne i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Ny tekst:

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved formanden enten pr. post eller email og gennem forbundets medlemsblad. Indkaldelsen skal være

medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen.

Forslaget er godkendt med mindre rettelse.

b. ”Kongres 2012” på Konventum/LO-Skolen i Helsingør 28. til 30. august 2012.

i. Valget faldt på fire følgende delegerede til kongressen:

Henning Kragh, Thomas Lennert, Allan Ørberg, Anja Dybris,

a. Der kan sendes en anden delegeret, bestemt af bestyrelsen, hvis der er

frafald blandt de fire.

6. Lokalkontingentet forbliver på samme niveau.

7. Valg til bestyrelsen

a. Kassereren - Erik Højholdt blev genvalgt.

b. 3 bestyrelsesmedlemmer

i. Martin von Seelen blev genvalgt.

ii. Henri Amsler blev genvalgt.

iii. Sidste bestyrelsespost nedlægges på grund af manglende tilmelding

c. 2 bestyrelsessuppleanter

i. Der tages kontakt til Richard Thierry om han ønsker at vælges igen.

ii. Anja Dybris er valgt

d. 1 revisor - Bjarne Hjulman genvalgt.

e. 1 revisorsuppleant – Bent Kallehauge er valgt.

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.