1.    Velkomst ved formand Ole Albrechtsen

2.    Valg af dirigent. Hanne Elkjær valgt

3.    Godkendelse af dagsorden. Godkendt

4.    Formandsberetning v/ Ole Albrechtsen, stor aktivitet i lokalområdet i forbindelse med DMF’s 100 års jubilæum. Støtte fra Gramexmidler, samarbejde med Handelstandsforeningen genoptaget. Beretningen taget til efterretning.Hanne orienterer om nyt fra HB.

5.    Regnskab. Godkendt efter fremlæggelse af Anders Holm

6.    Lokalkontingent. Uændret

7.    Indkomne forslag. Ingen

8.    Valg af to bestyrelsesmedlemmer – Anders Holm og Kim Pedersen genvalgt

9.    Valg af suppleant, Jørgen Heidemann Madsen genvalgt

10. Valg af revisor, Karsten Thoft genvalgt

11. Valg af delegerede til kongres. Ole Albrechtsen, Anders Holm og Ronny Caspersen. Suppleant, Ernest Petersen.

12. Ønske om fest, Januar måned er foreslået som gunstigt tidspunkt.

DMF Hjørring afd. længe leve

13. Hygge, med stegt flæsk

Kommentarer fra læserne

Ingen kommentarer

Skriv kommentar

Du skal være logget ind for at kunne kommenter artiklen.