Debat - eller mangel på samme

22-09-2011,

Har jeg misforstået noget, eller er der bare ingen debat på Musikeren.dk's debat-sider?

DEBAT: Svar til MUSIKEREN!

29-06-2011, Debat

Indlæg i debatten om musikere i folkeskolen, af Signe Adrian, lektor på læreruddannelserne Metropol, formand for Læreruddannelsens Musiklærerforening.

DEBAT: The clash of civilizations?

20-03-2011, Debat

Debat om musikere i folkeskolen. Af Ole Faurschou, debuteret dirigent fra DKDM og Wien, tidligere seminarielærer, bl.a. tilknyttet Holstebro Musikklasser og OrkesterEfterskolen.

DEBAT: Hvor bliver den nye læreruddannelse af?

20-03-2011, Debat

Debat om musikere i folkeskolen. Af Martin Gerup, pæd. leder af DIM, Roskilde

DEBAT: Musik i folkeskolen

20-03-2011, Debat

Debat om musikere i folkeskolen. Replik fra Signe Adrian, Fmd. for Læreruddannelsens Musiklærerforening

DEBAT: Musikundervisningen i skolen

16-03-2011, Debat

Debat fra MUSIKERENs webtema - Musikere i folkeskolerne. af Hans Erik Deckert

DEBAT: Musik giver dit liv mening

16-03-2011, Debat

Debat fra MUSIKERENs webtema - Musikere i folkeskolerne. Af Peter Brem

DEBAT: Musikere ud i folkeskolen

16-03-2011, Debat

Debat fra MUSIKERENs webtema - Musikere i folkeskolerne. Af Lars Pilmark, Skoleleder på Søndermarkskolen, Frederiksberg

DEBAT: Er DMF blevet en filial af KODA?

05-05-2010, Debat

Af Henrik Daldorph, Formand for IFPI Danmark, direktør for Sony Music Debatindlægget er respons på to ledere (s. 6 og 55) og en artikel (s. 20) i MUSIKEREN, maj 2010 .

DEBAT: Flyselskaber udnytter musikere

25-08-2009, Debat

Af Mikkel Ploug: Flyselskaberne er i et desperat forsøg på at hente penge hjem begyndt at forlange at musikere, der ikke kan tjekke deres instrument ind, køber ekstra sæder til alt, hvad der...